SEGURETAT I TERRITORI: CAL CREAR UN ÒRGAN A L’AMB?

L’analista polític reflexiona sobre els reptes de l’actual sistema de seguretat pública de l’AMB i repassa altres casos d’organització policial urbana, com ara a Londres o a Nova York

Per Carles Vivancos, analista de política

A mesura que les societats evolucionen, en la seva organització econòmica i territorial, necessiten que les seves institucions i organismes canviïn per respondre a les noves situacions.

Aquest principi general és de màxima importància en tot allò relacionat amb la seguretat. El pas del temps ens ha familiaritzat amb conceptes com ara els de seguretat alimentària, seguretat energètica, seguretat cibernètica. En tots aquests àmbits ha calgut desenvolupar noves capacitats, individuals i col·lectives, en un dia a dia de complexitat creixent.

Alguna cosa similar ha passat amb la seguretat pública, en el sentit més bàsic del terme. Barcelona i la seva àrea metropolitana tenen una estructura, en matèria policial, no gaire complexa, si ens atenem als casos d’altres països desenvolupats.

Totes les ciutats i municipis que conformen l’AMB disposen de fins a quatre nivells policials superposats (a banda de la juxtaposició de jurisdiccions): Europol, Cuerpo Nacional de Policia- Guardia Civil (superposats en algunes competències, juxtaposats en altres), Mossos d’Esquadra i Policia Local. A més, hi podem afegir el Servicio de Vigilancia Aduanera i el Agents Rurals que tenen algunes funcions en algunes ocasions superposades i en altres juxtaposades.

Malgrat la seva aparent simplicitat, el sistema de seguretat pública amb què comptem presenta alguns forats que necessiten encarar solucions actualitzades.

Els dos temes que apareixen com els més destacats són el de la seguretat en el transport col·lectiu dins del territori metropolità i el de la persecució de delictes, menors i no tant menors, en àrees urbanes que es despleguen sobre diversos municipis veïns i sense solució de continuïtat.

Les actuals línies de metro, de rodalies i d’autobusos poden arribar a passar, en alguns casos, fins per sis municipis diferents dins de l’àmbit metropolità. Malgrat que la seva seguretat corre a càrrec, en primera instància, de serveis de seguretat privada que recorren a la policia, bàsicament als Mossos, en cas de problemes majors, això impedeix que les respectives Policies Locals, normalment amb desplegaments més propers a les línies de transport públic i amb major coneixement dels delinqüents habituals, puguin contribuir eficaçment a millorar la seguretat pública en un sistema de transport que usen a diari milions de ciutadans. Aquest problema ni és nou ni es planteja només a Barcelona.

Fa 70 anys es va formar la New York City Transit Authority que garantia la seguretat en les línies de metro i de rodalies de New York i Connecticut. Al 1995 aquesta força policial es va integrar en la NYPD, depenent de l’alcalde de New York, tot i continuar prestant els seus serveis en les línies de transport públic ferroviari que cobreix tant la metròpoli novaiorquina com els Estats més amunt esmentats.

Un cas més recent i més proper és el de la metròpoli francesa de Nantes. La TAN (Transport de l’Agglomeration Nantaise) -creada al 1979- ofereix els serveis multimodals de transport públic col·lectiu als 24 municipis que conformen la metròpoli. Al 2019, el Consell Metropolità de Nantes, format pels alcaldes de la seva àrea metropolitana, va crear la PMTC (Police

Métropolitaine des Transports en Commun) una força policial amb competències supramunicipals pel que fa a la seva acció de garantir la seguretat en el transport públic, de coordinació i complement de l’acció de la policia estatal francesa. Un cas singular dins del funcionament de la seguretat pública al nostre país veí.

Si bé fixar-se en la seguretat del transport públic col·lectiu metropolità permet veure algunes de les dificultats que presenta la seguretat pública en el nostre context urbà (els delinqüents poden desplaçar-se lliurement entre municipis, entrar-ne i sortir-ne amb la mateixa llibertat, del transport col·lectiu mentre els agents de les policies locals i els vigilants de seguretat privada o bé no tenen jurisdicció en tots els municipis que travessen els transports o bé no tenen capacitat d’actuar fora dels elements físics que configuren el transport metropolità), bona part dels problemes es donen en els carrers i les places.

Quan aquests carrers tenen voreres que pertanyen a diferents municipis, o quan barris veïns pertanyen a dos o tres municipis diferents, les accions de seguretat pública es compliquen enormement doncs les policies locals/de proximitat no poden actuar fora de les seves jurisdiccions respectives. La idea de les “persecucions en calent” ens pot semblar útil, en alguns casos, pendent que un jutge validi la hipotètica actuació policial derivada. També ajudarà, sense cap mena de dubte, augmentar la coordinació entre les policies locals juxtaposades i amb els altres cossos policials superposats.

Però això resulta insuficient per atendre les necessitats, creixents en quantitat i complexitat, de la seguretat pública urbana actual.

Tenim exemples de policies metropolitanes tant singulars com Scotland Yard. Entitat policial metropolitana, creada a Londres al 1829, que a més opera en altres parts del Regne Unit i Gal·les. La seva singularitat s’estén fins al punt que el seu cap polític més visible és l’actual alcalde metropolità del Greater London. Existeixen altres situacions de forces policials a les que la pràctica ha obligat a estendre la seva jurisdicció. Un cas poc conegut, malgrat la seva popularitat televisiva, és el de Las Vegas Police Department (LVPD). En realitat és la policia metropolitana de la ciutat de Las Vegas i del comtat de Clark des del 1953. El seu responsable polític és el xèrif, electe, del comtat de Clark.

Com a reflexió final, vistes les diferents experiències exposades sembla difícil pensar que es pugui avançar gaire més en la millora de la seguretat metropolitana sense alguna mena de força policial amb jurisdicció (funcional i territorial) i capacitat suficient per dur a terme les seves missions en tot l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I això ens porta, indefectiblement, a preguntar-nos sobre l’autoritat política que hauria de fer-se càrrec d’aquesta hipotètica metro-policia. Però això potser sigui tema d’un comentari futur.

 

Per Carles Vivancos, analista de política

A mesura que les societats evolucionen, en la seva organització econòmica i territorial, necessiten que les seves institucions i organismes canviïn per respondre a les noves situacions.

Aquest principi general és de màxima importància en tot allò relacionat amb la seguretat. El pas del temps ens ha familiaritzat amb conceptes com ara els de seguretat alimentària, seguretat energètica, seguretat cibernètica. En tots aquests àmbits ha calgut desenvolupar noves capacitats, individuals i col·lectives, en un dia a dia de complexitat creixent.

Alguna cosa similar ha passat amb la seguretat pública, en el sentit més bàsic del terme. Barcelona i la seva àrea metropolitana tenen una estructura, en matèria policial, no gaire complexa, si ens atenem als casos d’altres països desenvolupats.

Totes les ciutats i municipis que conformen l’AMB disposen de fins a quatre nivells policials superposats (a banda de la juxtaposició de jurisdiccions): Europol, Cuerpo Nacional de Policia- Guardia Civil (superposats en algunes competències, juxtaposats en altres), Mossos d’Esquadra i Policia Local. A més, hi podem afegir el Servicio de Vigilancia Aduanera i el Agents Rurals que tenen algunes funcions en algunes ocasions superposades i en altres juxtaposades.

Malgrat la seva aparent simplicitat, el sistema de seguretat pública amb què comptem presenta alguns forats que necessiten encarar solucions actualitzades.

Els dos temes que apareixen com els més destacats són el de la seguretat en el transport col·lectiu dins del territori metropolità i el de la persecució de delictes, menors i no tant menors, en àrees urbanes que es despleguen sobre diversos municipis veïns i sense solució de continuïtat.

Les actuals línies de metro, de rodalies i d’autobusos poden arribar a passar, en alguns casos, fins per sis municipis diferents dins de l’àmbit metropolità. Malgrat que la seva seguretat corre a càrrec, en primera instància, de serveis de seguretat privada que recorren a la policia, bàsicament als Mossos, en cas de problemes majors, això impedeix que les respectives Policies Locals, normalment amb desplegaments més propers a les línies de transport públic i amb major coneixement dels delinqüents habituals, puguin contribuir eficaçment a millorar la seguretat pública en un sistema de transport que usen a diari milions de ciutadans. Aquest problema ni és nou ni es planteja només a Barcelona.

Fa 70 anys es va formar la New York City Transit Authority que garantia la seguretat en les línies de metro i de rodalies de New York i Connecticut. Al 1995 aquesta força policial es va integrar en la NYPD, depenent de l’alcalde de New York, tot i continuar prestant els seus serveis en les línies de transport públic ferroviari que cobreix tant la metròpoli novaiorquina com els Estats més amunt esmentats.

Un cas més recent i més proper és el de la metròpoli francesa de Nantes. La TAN (Transport de l’Agglomeration Nantaise) -creada al 1979- ofereix els serveis multimodals de transport públic col·lectiu als 24 municipis que conformen la metròpoli. Al 2019, el Consell Metropolità de Nantes, format pels alcaldes de la seva àrea metropolitana, va crear la PMTC (Police

Métropolitaine des Transports en Commun) una força policial amb competències supramunicipals pel que fa a la seva acció de garantir la seguretat en el transport públic, de coordinació i complement de l’acció de la policia estatal francesa. Un cas singular dins del funcionament de la seguretat pública al nostre país veí.

Si bé fixar-se en la seguretat del transport públic col·lectiu metropolità permet veure algunes de les dificultats que presenta la seguretat pública en el nostre context urbà (els delinqüents poden desplaçar-se lliurement entre municipis, entrar-ne i sortir-ne amb la mateixa llibertat, del transport col·lectiu mentre els agents de les policies locals i els vigilants de seguretat privada o bé no tenen jurisdicció en tots els municipis que travessen els transports o bé no tenen capacitat d’actuar fora dels elements físics que configuren el transport metropolità), bona part dels problemes es donen en els carrers i les places.

Quan aquests carrers tenen voreres que pertanyen a diferents municipis, o quan barris veïns pertanyen a dos o tres municipis diferents, les accions de seguretat pública es compliquen enormement doncs les policies locals/de proximitat no poden actuar fora de les seves jurisdiccions respectives. La idea de les “persecucions en calent” ens pot semblar útil, en alguns casos, pendent que un jutge validi la hipotètica actuació policial derivada. També ajudarà, sense cap mena de dubte, augmentar la coordinació entre les policies locals juxtaposades i amb els altres cossos policials superposats.

Però això resulta insuficient per atendre les necessitats, creixents en quantitat i complexitat, de la seguretat pública urbana actual.

Tenim exemples de policies metropolitanes tant singulars com Scotland Yard. Entitat policial metropolitana, creada a Londres al 1829, que a més opera en altres parts del Regne Unit i Gal·les. La seva singularitat s’estén fins al punt que el seu cap polític més visible és l’actual alcalde metropolità del Greater London. Existeixen altres situacions de forces policials a les que la pràctica ha obligat a estendre la seva jurisdicció. Un cas poc conegut, malgrat la seva popularitat televisiva, és el de Las Vegas Police Department (LVPD). En realitat és la policia metropolitana de la ciutat de Las Vegas i del comtat de Clark des del 1953. El seu responsable polític és el xèrif, electe, del comtat de Clark.

Com a reflexió final, vistes les diferents experiències exposades sembla difícil pensar que es pugui avançar gaire més en la millora de la seguretat metropolitana sense alguna mena de força policial amb jurisdicció (funcional i territorial) i capacitat suficient per dur a terme les seves missions en tot l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I això ens porta, indefectiblement, a preguntar-nos sobre l’autoritat política que hauria de fer-se càrrec d’aquesta hipotètica metro-policia. Però això potser sigui tema d’un comentari futur.

share: