A Afavorir el desenvolupament de la regió metropolitana.
   
B Contribuir al canvi de model urbà a conseqüència de l’emergència climàtica i els reptes en el camp de la salut.
   
C Promoure el reforçament de la relació públicoprivada per afrontar els reptes de ciutat i la regió metropolitana.
   
D Apostar per la creativitat i el talent com a desenvolupament econòmic. Apostar per l’educació.
   
E Incidir en el referent com a capitalitat mediterrània, europeista i hispànica.
   
F Afavorir l’aposta per la innovació tecnològica com a motor de canvi de la ciutat.
   
G Afavorir la ciutat habitable des del punt de vista social. Una ciutat amb vocació metropolitana capaç de plantejar un projecte d’habitatge que posi en relació al màxim nombre de municipis de l’àrea metropolitana.
   
H Impulsar la indústria de la nova mobilitat.
   
I Desenvolupar al màxim les àrees del port de Barcelona i Aeroport.
   
J Impuls de la ciutat firal.
   
K Atracció d’inversions de grans empreses.
   
L Col·locar la cultura com a indústria de transformació de ciutat.
   
M Apostar per un turisme cultural que pugui transcendir la idea del turista de masses i convertir-los en visitants compromesos amb la ciutat.
   
N Promoure relacions més estructurals amb altres ciutats pròximes per al desenvolupament d’àrees culturals denses i competitives en l’àmbit internacional.
   
O Posar en marxa un espai permanent de relació entre Barcelona, València i Madrid per a la creació de regió econòmica, turística i cultural capaç de competir internacionalment.
   
P Afavorir la lluita activa contra la desigualtat com factor necessari per al progrés econòmic i social.

A Afavorir el desenvolupament de la regió metropolitana.

B Contribuir al canvi de model urbà a conseqüència de l’emergència climàtica i els reptes en el camp de la salut.

C Promoure el reforçament de la relació públicoprivada per afrontar els reptes de ciutat i la regió metropolitana.

D Apostar per la creativitat i el talent com a desenvolupament econòmic. Apostar per l’educació.

E Incidir en el referent com a capitalitat mediterrània, europeista i hispànica.

F Afavorir l’aposta per la innovació tecnològica com a motor de canvi de la ciutat.

G Afavorir la ciutat habitable des del punt de vista social. Una ciutat amb vocació metropolitana capaç de plantejar un projecte d’habitatge que posi en relació al màxim nombre de municipis de l’àrea metropolitana.

H Impulsar la indústria de la nova mobilitat.

I Desenvolupar al màxim les àrees del port de Barcelona i Aeroport.

J Impuls de la ciutat firal.

K Atracció d’inversions de grans empreses.

L Col·locar la cultura com a indústria de transformació de ciutat.

M Apostar per un turisme cultural que transcendeixi a la idea del turista de masses i convertir-los en visitants compromesos amb la ciutat.

N Promoure relacions més estructurals amb altres ciutats pròximes per al desenvolupament d’àrees culturals denses i competitives en l’àmbit internacional.

O Posar en marxa un espai permanent de relació entre Barcelona, València i Madrid per a la creació de regió econòmica, turística i cultural capaç de competir internacionalment.

P Afavorir la lluita activa contra la desigualtat com factor necessari per el progrés econòmic i social.

Àrees estratègiques per al desenvolupament de la regió metropolitana entre d’altres.

A.- Desenvolupar la muntanya de Montjuïc com a àrea cultural amb una proposta de ciutat que culmini en 2029. És a dir, afermar el seu desenvolupament com ho va fer en l’exposició universal de 1929.

B.- Impulsar un pla integral per a la recuperació del litoral com a espai de construcció dels valors metropolitans compartits.

C.- Afavorir repensar el desenvolupament del litoral des d’una perspectiva de nous espais culturals.

D.- Estendre el model de districte cultural de L’Hospitalet a la resta de ciutats de l’àrea metropolitana; un model basat en el metre pensat i no tant en el metre quadrat.

E.- Recuperació i desenvolupament d’espais com Collserola, la Ciutadella i la Marina a favor d’un concepte integral de ciutat.

F.- Avançar en el projecte de Marina Prat del Consorci de la Zona Franca.

G.- Consolidació de l’àrea de la Sagrada Família prevista a culminar en 2027, després de més d’un segle de construcció.

H.- Posada en marxa del projecte de l’Estació de la Meridiana.

I.- Apostar pel Paral·lel dels teatres que es connectaria amb Montjuïc i el port de Barcelona.

J.- Plasmació de l’operativa de la regió metropolitana amb la posada en marxa de les franges del Riu Llobregat i el Riu Besòs com a àrees de creixement de les indústries culturals.

K.- Remodelació de la Rambla.

L.- Culminació de la Diagonal que connecta Badalona amb L’Hospitalet com a factor de construcció de mobilitat metropolitana.

M.- Potenciar la Barcelona del coneixement associada al desenvolupament i a la inversió per impulsar els centres de formació universitaris i d’FP que representin una implicació amb la ciutat del coneixement.

N.- La Ciutadella del coneixement i la seva connexió amb el litoral.

O.- Desenvolupar i completar l’àrea del 22@ de Barcelona.

P.- El projecte de manteniment de les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Un projecte que es defineix com a HUB internacional de coneixement per al desenvolupament sostenible i la pau.