Impulsar la regió metropolitana basant-se en els següents aspectes: sostenibilitat, mobilitat, responsabilitat, ciència, medi ambient, salut, innovació, tecnologia, creativitat, ciència, talent, col·laboració, cultura, indústria i educació com a factors per al desenvolupament de l’entitat econòmica i social de Barcelona.

La regió metropolitana ha de permetre activar les zones de desenvolupament econòmic i creatiu de Barcelona, reivindicar la Barcelona construïda i la que s’està construint i generar un ampli consens entre el poder públic i privat per repensar la ciutat. Es tracta de posar en el centre de les estratègies de desenvolupament de la ciutat el seu caràcter emprenedor, la necessitat de promoure la formació per garantir el seu creixement i el seu reconeixement com a ciutat social, econòmica i cultural.