INFRAESTRUCTURES, EXPANSIÓ, IMPULS DE GRANS PROJECTES I REGIÓ URBANA GLOCAL

Resumim quatre articles de Núria Aymerich, Carlos Cabrera, Joan Puigcercós i Josep Acebillo
Núria Aymerich, Secretaria General del Gremi de Fabricants de Sabadellcompara la regió metropolitana de Barcelona amb el País Basc a l’hora de desenvolupar el seu argumentari:
«El Baix Llobregat supera Guipúscoa, així com el Vallès és més potent que Biscaia. No som una simple perifèria d’una capital global, som la dimensió que permet a Barcelona comparar-se amb les metròpolis de base productiva.
Això sí, el País Basc compta amb un llarg recorregut perquè des de fa molts anys els diferents nivells governamentals i d’administració, juntament amb els empresaris, van saber fer acords i una aposta clara per fer un país industrial. Així doncs, la seva economia avui és més sòlida perquè ho és la seva indústria. Mentre que nosaltres tenim per davant els reptes de consolidar la innovació i la formació professional, així com l’execució i finalització d’infraestructures com és el Corredor Mediterrani i la millora dels polígons, entre d’altres, que modernitzin la nostra base industrial. Un horitzó que només assolirem si compartim la voluntat de la integració del fet industrial en la realitat metropolitana, de forma que els serveis del centre de Barcelona no es vegin aliens a la realitat regional, sinó formant part del mateix projecte.
És temps d’adonar-nos que la indústria és una part rellevant de l’economia del nostre país i que una part important de la indústria és moderna, digitalitzada i neta. És fonamental incorporar en el discurs econòmic i productiu a la indústria com a principal pilar. Fixem-nos que les zones més riques i que creen més riquesa ho van fer fa molts anys. Mirem què tenim i prenguem consciència del valor que té i no tornem a caure en oblidar que la indústria mereix tota l’atenció política i que per aconseguir els millors objectius ens cal respectar-la, facilitar-la i aprendre de la cultura de col·laboració públic-privada. Escoltar els industrials i els que saben realment d’indústria és fonamental per definir polítiques de suport que la facin excel·lir igual que ho fan les àrees industrials puntures d’Alemanya, Estats Units, Regne Unit, o els països nòrdics.»

Carlos Cabrera: “La Barcelona administrativa, dins de la seva necessària i atractiva heterogeneïtat i diversitat, és massa petita”

El director general de l’Institut Cerdà, Carlos Cabrera, opina que les actuacions pensades per Barcelona han de buscar el benefici més enllà de la seva pròpia trama urbana, de la mateixa forma que en l’àmbit metropolità cal buscar solucions difícils d’implementar en una ciutat on les decisions que s’adopten estan cada vegada més condicionades per l’espai vital disponible. Analitza el Pla de l’Eixample de Barcelona de Ildefons Cerdà per establir que el seu gran èxit radica en la seva capacitat d’adaptació a les futures transformacions que anava a experimentar la ciutat de Barcelona en els segles XX i XXI.
Ildefons Cerdà va veure la importància de contemplar a la ciutat en el seu conjunt atès que estava limitada per les antigues muralles medievals, però més encara per la seva obsessió “que á tots en tot i per a tot oposen obstacles que contrarien á cada pas i embarassen l’acció de l’individu, qualsevol que sigui la classe á que pertanyi, qualsevol que sigui la posició social que ocupi” (TGU), per això entenia que l’urbanisme no podia abordar-se des d’una suma solucions parcials sinó des de la globalitat de tot un territori.
Només des d’aquesta òptica pot veure’s i entendre’s  la Barcelona actual, amb un Eixample on conviuen l’ús residencial amb grans equipaments culturals i turístics, on la mobilitat de persones, béns i serveis és el seu bé més preuat, amb un districte 22@ que ha transformat els seus usos industrials i de magatzematge per a incorporar les noves activitats econòmiques vinculades a les tecnologies de la informació i comunicació o el conjunt Port – Zona Franca en permanent transformació i adaptació a noves indústries i necessitats logístiques. O, simplement, només des d’aquesta òptica pot entendre’s l’èxit del procés de renovació i modernització de la ciutat a partir dels jocs olímpics de 1992.

Cal preguntar-nos ¿a quina escala ha de treballar l’urbanisme, per a resoldre els reptes de la societat i el territori? ¿Què és més important l’escala territorial o el repte a afrontar? És aquí on, una vegada més, el planificador ha de deixar de costat la voluntat d’actuar sota els seus propis interessos o idees preconcebudes per a assumir un bé superior en benefici de la col·lectivitat que no entén de fronteres administratives.
La Barcelona administrativa, dins de la seva necessària i atractiva heterogeneïtat i diversitat, amb els seus grans equipaments culturals, turístics i logístics, i el seu Eixample com a inspiració de moltes altres grans ciutats, és massa petita. Hem de pensar en una Barcelona metròpoli que incorpori sense complexos tota la seva àrea d’influència. Hem de ser conscients que les actuacions que fem a Barcelona han de buscar el benefici molt més allà de la seva pròpia trama urbana, de la mateixa forma que en l’àmbit metropolità hem de buscar solucions difícils d’implementar en una ciutat, on, malgrat la versatilitat del seu Eixample, les decisions que s’adopten estan cada vegada més condicionades per l’espai vital disponible.
Només des d’aquest plantejament podrem fer front als grans reptes i oportunitats que tenim per davant quant a transició energètica, el transport públic de passatgers, el dèficit d’habitatge social i assequible, l’emergència de nous perfils professionals i les seves corresponents necessitats formatives associades, els nous usos industrials derivats dels processos de digitalització, especialment, amb l’impuls de la tecnologia 3D, l’optimització de la distribució urbana de mercaderies o la reutilització de recursos i l’economia circular.

Joan Puigcercós, president d’ERC entre els anys 2008 i 2011, és del parer que els grans debats estratègics “se solen fer sense cap rigor”: «No s’ha dissenyat un terreny de joc apte perquè, des del coneixement, els urbanistes, especialistes en planificació territorial, ecòlegs, sociòlegs, estadístics, economistes o enginyers puguin fer propostes de models de cohesió social, competitivitat econòmica i creixement econòmic. La discussió sobre la candidatura de Barcelona a uns Jocs Olímpics d’hivern, per exemple, es fa sense cap proposta seriosa damunt la taula per una banda i altra, i apareixen plataformes i opinions contràries sense saber què implica realment la consecució dels jocs. Un debat on l’opinió d’una alpinista de prestigi que ni tan sols ha participat mai en uns jocs d’hivern té tribuna, i els especialistes en ordenació i planificació territorial són ignorats.
El problema és que Barcelona i el país tenen matèria gris suficient per endreçar i portar terme aquests debats amb intel·ligència i propostes sòlides tant per una banda com per l’altra, però paradoxalment no afloren. Queden tapades en una calitja densa de llocs comuns i tòpics que només responen a principis ideològics o defensen interessos particulars. L’obligació dels nostres governants, i també de la que sovint s’autoanomena «societat civil», és posar les vies per les quals puguin circular les alternatives més ben fonamentades, sense por ni apriorismes. És una necessitat imperiosa, perquè la falta de debats fonamentats i conduïts per especialistes comporta un alt desgast per a les institucions i l’esperança de la ciutadania. Quan, aquest passat mes de novembre, ens va deixar Oriol Bohigas, molts vam tenir la sensació que s’havia clos una època. Perquè Bohigas, com molts de la seva generació, era capaç de bastir un debat i formular propostes per trencar tendències, innovar i obligar-nos a obrir la ment. No era simple opinió. Al darrera, hi havia visió i projecte. Es tracta de donar pista als molts Bohigas que tenim en aquest país i romanen silenciats.»

Finalment, en el quart article de “Fer Ciutat” que recuperem, Josep Acebillo introdueix el concepte de Regió Urbana Local, partint de la constatació que l’actual concepte d’Àrea Metropolitana ha quedat obsolet. 
«En el nostre actual context polític, hauríem de constatar que el desplegament de Barcelona, Regió Urbana Glocal és compatible i necessari per a una major eficiència territorial amb qualsevol tipus d’hipòtesi política que formulem, sigui continuista, reformista o rupturista. El concepte de Regió Urbana, Glocal, en un nou context neo-metropolità, necessita un nou marc geogràfic regional que ha de ser concebut interdisciplinàriament des de tres perspectives: l’ecològica, la socioeconòmica i la urbanística: Un nou model territorial necessita una visió ecològica que promogui holísticament una interacció més gran entre la ciutat i el seu entorn natural, inclòs el territori rural, com a concepte clau. El nou model ecològic entén qualsevol territoricom un sistema obert i complex, format com a mosaic territorial de caràcter universal (l’Amazònia o el Sàhara) conformat d’acord amb la matriu, Patch-corridor-Matrix, de manera que, si modifiquem els criteris d’urbanització i els sistemes construïts o no construïts, s’altera lestructura del territori.
Des de la perspectiva socioeconòmica, la nova economia regional sha dentendre com un sistema format per un estoc d’actius relacionals i convencions que és fruit de la interacció de tres vectors: les tecnologies, impulsores de l’economia mitjançant la innovació; les organitzacions, com a empreses actores que decideixen el grau d’internalització o externalització del sistema productiu i, per tant, la seva estructura; i el territori com a context espacial que habilita les transaccions socioeconòmiques en funció de la seva escala territorial, ara regional. A més, la nova economia regional pot facilitar una presència transnacional activa que propicia un inter-regionalisme socioeconòmic que tenyeix la globalització d’un nou efecte glocal que dona més protagonisme al local. Des de la perspectiva urbanística, la Ciutat-Regió s’ha d’entendre com la substantivació territorial produïda per la hibridació dels sistemes construïts (ciutats i sistemes urbans) amb els ecosistemes no construïts (territori natural i rural), regits geo-morfològicament pel Model Arxipèlag.
Així, el model Glocal Urban-Region s’ha d’entendre com una constel·lació urbana regional conformada per un sistema policèntric, diferenciat i jerarquitzat de subsistemes edificats generadors d’una nova geografia de centralitats, immerses en un territori intermedirenovat, natural o agrícola que constitueix una peça essencial per garantir la qualitat de tot el sistema regional, de la mateixa manera que la qualitat del mar és essencial per a les illes que conformen l’arxipèlag.

Núria Aymerich, Secretaria General del Gremi de Fabricants de Sabadellcompara la regió metropolitana de Barcelona amb el País Basc a l’hora de desenvolupar el seu argumentari:
«El Baix Llobregat supera Guipúscoa, així com el Vallès és més potent que Biscaia. No som una simple perifèria d’una capital global, som la dimensió que permet a Barcelona comparar-se amb les metròpolis de base productiva.
Això sí, el País Basc compta amb un llarg recorregut perquè des de fa molts anys els diferents nivells governamentals i d’administració, juntament amb els empresaris, van saber fer acords i una aposta clara per fer un país industrial. Així doncs, la seva economia avui és més sòlida perquè ho és la seva indústria. Mentre que nosaltres tenim per davant els reptes de consolidar la innovació i la formació professional, així com l’execució i finalització d’infraestructures com és el Corredor Mediterrani i la millora dels polígons, entre d’altres, que modernitzin la nostra base industrial. Un horitzó que només assolirem si compartim la voluntat de la integració del fet industrial en la realitat metropolitana, de forma que els serveis del centre de Barcelona no es vegin aliens a la realitat regional, sinó formant part del mateix projecte.
És temps d’adonar-nos que la indústria és una part rellevant de l’economia del nostre país i que una part important de la indústria és moderna, digitalitzada i neta. És fonamental incorporar en el discurs econòmic i productiu a la indústria com a principal pilar. Fixem-nos que les zones més riques i que creen més riquesa ho van fer fa molts anys. Mirem què tenim i prenguem consciència del valor que té i no tornem a caure en oblidar que la indústria mereix tota l’atenció política i que per aconseguir els millors objectius ens cal respectar-la, facilitar-la i aprendre de la cultura de col·laboració públic-privada. Escoltar els industrials i els que saben realment d’indústria és fonamental per definir polítiques de suport que la facin excel·lir igual que ho fan les àrees industrials puntures d’Alemanya, Estats Units, Regne Unit, o els països nòrdics.»

Carlos Cabrera: “La Barcelona administrativa, dins de la seva necessària i atractiva heterogeneïtat i diversitat, és massa petita”

 

 

El director general de l’Institut Cerdà, Carlos Cabrera, opina que les actuacions pensades per Barcelona han de buscar el benefici més enllà de la seva pròpia trama urbana, de la mateixa forma que en l’àmbit metropolità cal buscar solucions difícils d’implementar en una ciutat on les decisions que s’adopten estan cada vegada més condicionades per l’espai vital disponible. Analitza el Pla de l’Eixample de Barcelona de Ildefons Cerdà per establir que el seu gran èxit radica en la seva capacitat d’adaptació a les futures transformacions que anava a experimentar la ciutat de Barcelona en els segles XX i XXI.
Ildefons Cerdà va veure la importància de contemplar a la ciutat en el seu conjunt atès que estava limitada per les antigues muralles medievals, però més encara per la seva obsessió “que á tots en tot i per a tot oposen obstacles que contrarien á cada pas i embarassen l’acció de l’individu, qualsevol que sigui la classe á que pertanyi, qualsevol que sigui la posició social que ocupi” (TGU), per això entenia que l’urbanisme no podia abordar-se des d’una suma solucions parcials sinó des de la globalitat de tot un territori.
Només des d’aquesta òptica pot veure’s i entendre’s  la Barcelona actual, amb un Eixample on conviuen l’ús residencial amb grans equipaments culturals i turístics, on la mobilitat de persones, béns i serveis és el seu bé més preuat, amb un districte 22@ que ha transformat els seus usos industrials i de magatzematge per a incorporar les noves activitats econòmiques vinculades a les tecnologies de la informació i comunicació o el conjunt Port – Zona Franca en permanent transformació i adaptació a noves indústries i necessitats logístiques. O, simplement, només des d’aquesta òptica pot entendre’s l’èxit del procés de renovació i modernització de la ciutat a partir dels jocs olímpics de 1992.

Cal preguntar-nos ¿a quina escala ha de treballar l’urbanisme, per a resoldre els reptes de la societat i el territori? ¿Què és més important l’escala territorial o el repte a afrontar? És aquí on, una vegada més, el planificador ha de deixar de costat la voluntat d’actuar sota els seus propis interessos o idees preconcebudes per a assumir un bé superior en benefici de la col·lectivitat que no entén de fronteres administratives.
La Barcelona administrativa, dins de la seva necessària i atractiva heterogeneïtat i diversitat, amb els seus grans equipaments culturals, turístics i logístics, i el seu Eixample com a inspiració de moltes altres grans ciutats, és massa petita. Hem de pensar en una Barcelona metròpoli que incorpori sense complexos tota la seva àrea d’influència. Hem de ser conscients que les actuacions que fem a Barcelona han de buscar el benefici molt més allà de la seva pròpia trama urbana, de la mateixa forma que en l’àmbit metropolità hem de buscar solucions difícils d’implementar en una ciutat, on, malgrat la versatilitat del seu Eixample, les decisions que s’adopten estan cada vegada més condicionades per l’espai vital disponible.
Només des d’aquest plantejament podrem fer front als grans reptes i oportunitats que tenim per davant quant a transició energètica, el transport públic de passatgers, el dèficit d’habitatge social i assequible, l’emergència de nous perfils professionals i les seves corresponents necessitats formatives associades, els nous usos industrials derivats dels processos de digitalització, especialment, amb l’impuls de la tecnologia 3D, l’optimització de la distribució urbana de mercaderies o la reutilització de recursos i l’economia circular.

Joan Puigcercós, president d’ERC entre els anys 2008 i 2011, és del parer que els grans debats estratègics “se solen fer sense cap rigor”: «No s’ha dissenyat un terreny de joc apte perquè, des del coneixement, els urbanistes, especialistes en planificació territorial, ecòlegs, sociòlegs, estadístics, economistes o enginyers puguin fer propostes de models de cohesió social, competitivitat econòmica i creixement econòmic. La discussió sobre la candidatura de Barcelona a uns Jocs Olímpics d’hivern, per exemple, es fa sense cap proposta seriosa damunt la taula per una banda i altra, i apareixen plataformes i opinions contràries sense saber què implica realment la consecució dels jocs. Un debat on l’opinió d’una alpinista de prestigi que ni tan sols ha participat mai en uns jocs d’hivern té tribuna, i els especialistes en ordenació i planificació territorial són ignorats.
El problema és que Barcelona i el país tenen matèria gris suficient per endreçar i portar terme aquests debats amb intel·ligència i propostes sòlides tant per una banda com per l’altra, però paradoxalment no afloren. Queden tapades en una calitja densa de llocs comuns i tòpics que només responen a principis ideològics o defensen interessos particulars. L’obligació dels nostres governants, i també de la que sovint s’autoanomena «societat civil», és posar les vies per les quals puguin circular les alternatives més ben fonamentades, sense por ni apriorismes. És una necessitat imperiosa, perquè la falta de debats fonamentats i conduïts per especialistes comporta un alt desgast per a les institucions i l’esperança de la ciutadania. Quan, aquest passat mes de novembre, ens va deixar Oriol Bohigas, molts vam tenir la sensació que s’havia clos una època. Perquè Bohigas, com molts de la seva generació, era capaç de bastir un debat i formular propostes per trencar tendències, innovar i obligar-nos a obrir la ment. No era simple opinió. Al darrera, hi havia visió i projecte. Es tracta de donar pista als molts Bohigas que tenim en aquest país i romanen silenciats.»

Finalment, en el quart article de “Fer Ciutat” que recuperem, Josep Acebillo introdueix el concepte de Regió Urbana Local, partint de la constatació que l’actual concepte d’Àrea Metropolitana ha quedat obsolet. 
«En el nostre actual context polític, hauríem de constatar que el desplegament de Barcelona, Regió Urbana Glocal és compatible i necessari per a una major eficiència territorial amb qualsevol tipus d’hipòtesi política que formulem, sigui continuista, reformista o rupturista. El concepte de Regió Urbana, Glocal, en un nou context neo-metropolità, necessita un nou marc geogràfic regional que ha de ser concebut interdisciplinàriament des de tres perspectives: l’ecològica, la socioeconòmica i la urbanística: Un nou model territorial necessita una visió ecològica que promogui holísticament una interacció més gran entre la ciutat i el seu entorn natural, inclòs el territori rural, com a concepte clau. El nou model ecològic entén qualsevol territoricom un sistema obert i complex, format com a mosaic territorial de caràcter universal (l’Amazònia o el Sàhara) conformat d’acord amb la matriu, Patch-corridor-Matrix, de manera que, si modifiquem els criteris d’urbanització i els sistemes construïts o no construïts, s’altera lestructura del territori.
Des de la perspectiva socioeconòmica, la nova economia regional sha dentendre com un sistema format per un estoc d’actius relacionals i convencions que és fruit de la interacció de tres vectors: les tecnologies, impulsores de l’economia mitjançant la innovació; les organitzacions, com a empreses actores que decideixen el grau d’internalització o externalització del sistema productiu i, per tant, la seva estructura; i el territori com a context espacial que habilita les transaccions socioeconòmiques en funció de la seva escala territorial, ara regional. A més, la nova economia regional pot facilitar una presència transnacional activa que propicia un inter-regionalisme socioeconòmic que tenyeix la globalització d’un nou efecte glocal que dona més protagonisme al local. Des de la perspectiva urbanística, la Ciutat-Regió s’ha d’entendre com la substantivació territorial produïda per la hibridació dels sistemes construïts (ciutats i sistemes urbans) amb els ecosistemes no construïts (territori natural i rural), regits geo-morfològicament pel Model Arxipèlag.
Així, el model Glocal Urban-Region s’ha d’entendre com una constel·lació urbana regional conformada per un sistema policèntric, diferenciat i jerarquitzat de subsistemes edificats generadors d’una nova geografia de centralitats, immerses en un territori intermedirenovat, natural o agrícola que constitueix una peça essencial per garantir la qualitat de tot el sistema regional, de la mateixa manera que la qualitat del mar és essencial per a les illes que conformen l’arxipèlag.

share: