LA GRAN BARCELONA: UNA METRÒPOLI DIGITAL I INNOVADORA

Josep Grau defensa que cal incorporar les infraestructures tecnològiques com a elements estratègics bàsics de la ciutat

Per Josep Grau, consultor d’estratègia i tecnologia

Barcelona capital digital i innovadora, té una gran projecció internacional, és una ciutat motora en diversos àmbits; Barcelona és la capital mundial de mòbil (MWC), i recentment l’hem recuperat de nou. És capital en emprenedoria digital amb un lideratge a nivell d’Europa amb un potent ecosistema de start-ups de perfil tecnològic, ho és com a ciutat smart, ho és en recerca tecnològica en àmbits diversos com poder ser de la salut, l’automòbil, l’alimentació, l’audiovisual i games; i fins i tot, per la presencia d’Universitats i Escoles de negoci de prestigi mundial.
La metròpolis Barcelona captura interessants inversions per ubicar centres d’innovació globals que aporten a la ciutat d’especialistes des d’arreu del món, capital humà amb molt talent. Fets que la fan atractiva per a treballar i viure.
En aquest sentit les infraestructures tecnològiques són elements estratègics pel seu desenvolupament i els seus actius, com el Port, l’Aeroport, la mobilitat inter-modal supera els límits geogràfics de la mateixa ciutat.
Les infraestructures s’han d’analitzar des d’una perspectiva àmplia, com una regió de més de 5 milions d’habitants. Per aquest motiu, cal abordar les necessitats i les seves solucions amb una estratègia i visió metropolitana; com altres grans ciutats europees referents que són capaces de la pressa de decisions i la implementació.
Aquesta reflexió vol posar l’accent a les infraestructures tecnològiques, Després d’aquest darrer any i mig que hem viscut la crisis sanitària del Covid, s’ha demostrat la necessitat de disposar d’infraestructures tecnològiques segures i d’alta capacitat a tot el territori, però aquestes demanden d’un abast més ampli. La disposició d’infraestructures mitjançant xarxes de telecomunicacions d’alta velocitat són bàsiques per la digitalització de les economies i societats de les metròpolis.
La Comissió Europea defineix com a metròpolis intel·ligent aquella on es fa ús de les xarxes i els serveis digitals en benefici tant dels seus ciutadans com a les seves empreses. Alhora, per l’atracció d’inversions i els negocis, i ressalta aquelles infraestructures i xarxes de nova generació, i ens interpel·la als Estats a desenvolupar inversions en aquest àmbit. S’ha demostrat que les inversions en infraestructures digitals aporta importants taxes de creixement econòmic amb un clar impacte en la productivitat i l’ocupació, que ens permet desenvolupar l’economia i la societats digitals.

“La disposició d’infraestructures mitjançant xarxes de telecomunicacions d’alta velocitat són bàsiques per la digitalització de les economies i societats de les metròpolis.”

Contrastats estudis de la Unió Europea indiquen que el seu desplegament no només propicia i afavoreix el creixement econòmic, sinó que, els retorns del desplegament d’infraestructures superen el seu cost a l’entorn del 30%.
La coordinació dels sistemes d’una metròpoli com Barcelona, des de l’energètica, l’aigua, la mobilitat o la gestió dels residus, tenen l’oportunitat de transformació dels serveis que rebin els ciutadans.
En aquest sentit, els organismes europeus han acordat dotar als Estats dels fons de recuperació econòmica amb un pressupost de 750 M€, on una part es destinarà al desenvolupament d’infraestructures de telecomunicacions.
Les polítiques i les iniciatives públiques del Govern de Catalunya ha ubicat les infraestructures digitals com un element estratègic de país, amb dotacions en el pressupost per fer-ho possible.
Destaquem la posada en marxa de la Barcelona Cable Landing Station, la qual és un bon exemple de col·laboració publico-privat, que permetrà l’arribada dels cables submarins internacionals a Barcelona, i que posiciona a ciutat i la seva àrea metropolitana com un hub d’Interconnexió en el sud d’Europa i Mediterrani.

El Govern també ha impulsat l’estratègia NewSpace, que desplega un programa d’actuacions espacials per impulsar l’ecosistema a Catalunya i liderar la generació de coneixement, la seva aportació social i empresarial, amb l’objectiu de fomentar el creixement econòmic i millorar la vida de les persones.
D’altra banda, i no menys important, la implantació del 5G requereix el desplegament de noves infraestructures de xarxes de fibra òptica per a la cobertura de telefonia mòbil d’aquesta última generació.
El desplegament de 5G a l’àrea metropolitana de Barcelona està avançada respecte a altres metròpolis. Això beneficia clarament a sectors claus del seu eix industrial, que amb aquestes infraestructures es pot convertir en un referent de la indústria interconnectada.
La sensorització interconnectada a través de la tecnologia IoT (Internet de les coses) ens ajudaran a fre més eficients els processos i donar solucions a la sostenibilitat energètica i mediambiental.
En definitiva, cal incorporar les infraestructures tecnològiques com a elements estratègics i fer-ho amb una visió en gran, per tal de que la Barcelona metropolitana sigui realment una metròpolis digital capdavantera en aquest àmbit.

Per Josep Grau, consultor d’estratègia i tecnologia

Barcelona capital digital i innovadora, té una gran projecció internacional, és una ciutat motora en diversos àmbits; Barcelona és la capital mundial de mòbil (MWC), i recentment l’hem recuperat de nou. És capital en emprenedoria digital amb un lideratge a nivell d’Europa amb un potent ecosistema de start-ups de perfil tecnològic, ho és com a ciutat smart, ho és en recerca tecnològica en àmbits diversos com poder ser de la salut, l’automòbil, l’alimentació, l’audiovisual i games; i fins i tot, per la presencia d’Universitats i Escoles de negoci de prestigi mundial.
La metròpolis Barcelona captura interessants inversions per ubicar centres d’innovació globals que aporten a la ciutat d’especialistes des d’arreu del món, capital humà amb molt talent. Fets que la fan atractiva per a treballar i viure.
En aquest sentit les infraestructures tecnològiques són elements estratègics pel seu desenvolupament i els seus actius, com el Port, l’Aeroport, la mobilitat inter-modal supera els límits geogràfics de la mateixa ciutat.
Les infraestructures s’han d’analitzar des d’una perspectiva àmplia, com una regió de més de 5 milions d’habitants. Per aquest motiu, cal abordar les necessitats i les seves solucions amb una estratègia i visió metropolitana; com altres grans ciutats europees referents que són capaces de la pressa de decisions i la implementació.
Aquesta reflexió vol posar l’accent a les infraestructures tecnològiques, Després d’aquest darrer any i mig que hem viscut la crisis sanitària del Covid, s’ha demostrat la necessitat de disposar d’infraestructures tecnològiques segures i d’alta capacitat a tot el territori, però aquestes demanden d’un abast més ampli. La disposició d’infraestructures mitjançant xarxes de telecomunicacions d’alta velocitat són bàsiques per la digitalització de les economies i societats de les metròpolis.
La Comissió Europea defineix com a metròpolis intel·ligent aquella on es fa ús de les xarxes i els serveis digitals en benefici tant dels seus ciutadans com a les seves empreses. Alhora, per l’atracció d’inversions i els negocis, i ressalta aquelles infraestructures i xarxes de nova generació, i ens interpel·la als Estats a desenvolupar inversions en aquest àmbit. S’ha demostrat que les inversions en infraestructures digitals aporta importants taxes de creixement econòmic amb un clar impacte en la productivitat i l’ocupació, que ens permet desenvolupar l’economia i la societats digitals.

“La disposició d’infraestructures mitjançant xarxes de telecomunicacions d’alta velocitat són bàsiques per la digitalització de les economies i societats de les metròpolis.”

 

 

Contrastats estudis de la Unió Europea indiquen que el seu desplegament no només propicia i afavoreix el creixement econòmic, sinó que, els retorns del desplegament d’infraestructures superen el seu cost a l’entorn del 30%.
La coordinació dels sistemes d’una metròpoli com Barcelona, des de l’energètica, l’aigua, la mobilitat o la gestió dels residus, tenen l’oportunitat de transformació dels serveis que rebin els ciutadans.
En aquest sentit, els organismes europeus han acordat dotar als Estats dels fons de recuperació econòmica amb un pressupost de 750 M€, on una part es destinarà al desenvolupament d’infraestructures de telecomunicacions.
Les polítiques i les iniciatives públiques del Govern de Catalunya ha ubicat les infraestructures digitals com un element estratègic de país, amb dotacions en el pressupost per fer-ho possible.
Destaquem la posada en marxa de la Barcelona Cable Landing Station, la qual és un bon exemple de col·laboració publico-privat, que permetrà l’arribada dels cables submarins internacionals a Barcelona, i que posiciona a ciutat i la seva àrea metropolitana com un hub d’Interconnexió en el sud d’Europa i Mediterrani.

El Govern també ha impulsat l’estratègia NewSpace, que desplega un programa d’actuacions espacials per impulsar l’ecosistema a Catalunya i liderar la generació de coneixement, la seva aportació social i empresarial, amb l’objectiu de fomentar el creixement econòmic i millorar la vida de les persones.
D’altra banda, i no menys important, la implantació del 5G requereix el desplegament de noves infraestructures de xarxes de fibra òptica per a la cobertura de telefonia mòbil d’aquesta última generació.
El desplegament de 5G a l’àrea metropolitana de Barcelona està avançada respecte a altres metròpolis. Això beneficia clarament a sectors claus del seu eix industrial, que amb aquestes infraestructures es pot convertir en un referent de la indústria interconnectada.
La sensorització interconnectada a través de la tecnologia IoT (Internet de les coses) ens ajudaran a fre més eficients els processos i donar solucions a la sostenibilitat energètica i mediambiental.
En definitiva, cal incorporar les infraestructures tecnològiques com a elements estratègics i fer-ho amb una visió en gran, per tal de que la Barcelona metropolitana sigui realment una metròpolis digital capdavantera en aquest àmbit.

share: