BARCELONA, UNA GRAN ÀREA METROPOLITANA CONNECTADA PEL 5G

La capital catalana ha estat des de sempre una ciutat puntera en la utilització de la tecnologia del moment per tal d’avançar econòmica i socialment.

Per Eduard Martín, CIO i director de 5G de Mobile World Capital Barcelona.

Les ciutats han esdevingut històricament punts de confluència i evolució que han sabut adaptar-se a realitats canviants, tant socials com tecnològiques. Actualment, el futur de totes les ciutats passa perquè estiguin connectades. Això forma part del procés inevitable d’evolució de la tecnologia, protagonista en l’evolució social, cultural i econòmica de la humanitat. Apostar per l’evolució tecnològica, com ho és la tecnologia 5G, i en aquest cas per les xarxes intel·ligents, ha de ser obligat si no es volen veure sotmeses a un endarreriment generalitzat, i en aquest segle XXI ha de permetre a més que la implantació es faci d’una manera sostenible i sempre en benefici de la ciutadania. Aquesta tecnologia incorpora les eines que permetran millorar la qualitat de vida de les persones a través de l’eficiència en la gestió gràcies a les seves pròpies característiques, que permeten treure partit de la gran quantitat de dades de les quals disposem —arran de tots els anys de desenvolupament de les smart cities i dels sistemes d’informació en general— i de la implantació de sistemes computacionals complexos, com són els sistemes d’Intel·ligència Artificial, el Machine Learning, el Blockchain, la Robòtica o la Computació Quàntica.

Barcelona ha estat des de sempre una ciutat puntera en la utilització de la tecnologia del moment per tal d’avançar econòmica i socialment. La ciutat, que ja compta amb desplegaments comercials de tecnologia 5G i disposa d’unes sòlides infraestructures de telecomunicacions, segueix escalant posicions en el ‘IESE Cities in Motion Index’, un rànquing que ordena ciutats de tot el món sota l’etiqueta de ciutats intel·ligents. Per fer aquesta anàlisi es té en compte un compendi de variables considerades clau per al progrés com és el capital humà, la cohesió social, l’economia, el medi ambient, la governança, l’urbanisme, la projecció internacional, la tecnologia, la mobilitat i el transport. En aquest índex global, Barcelona se situa en el número 26, dues posicions per sobre de l’edició del 2019.

El cas de Barcelona s’ha d’analitzar des d’una perspectiva més àmplia que no es redueixi als límits propis de la ciutat. Barcelona s’ha d’entendre com una gran àrea metropolitana que difumina fronteres i abasta territoris contigus. El Parc de Collserola actua com a epicentre i pulmó d’una zona que té capacitat per redefinir i impulsar la seva activitat. Un autèntic “Central Park” que permet observar tota l’àrea metropolitana com a una veritable potència urbana. Aquesta característica permet afrontar el futur del conjunt metropolità com una àrea sostenible, on l’impuls d’aspectes com la mobilitat coordinada, la sanitat i la renaturalització urbana seran claus en un futur proper, i on la implantació de tecnologies d’avantguarda pot impulsar un creixement econòmic al voltant de les mateixes. En aquest sentit, la tecnologia 5G pot ajudar, i molt, a optimitzar els serveis urbans i oferir noves eines digitals que potenciïn el desenvolupament. El desplegament d’aquesta tecnologia ha de ser uniforme i coordinat perquè no derivi en desigualtats territorials.

Les ciutats intel·ligents sorgeixen com una necessitat per a solucionar les urgències dels nostres temps. Al principi, automatitzant els processos més rutinaris, després digitalitzant i oferint noves fórmules al conjunt de la ciutadania en el seu dia a dia, de forma transversal. La Comissió Europea defineix el concepte de ciutat intel·ligent com el lloc on les xarxes i els serveis tradicionals són més eficients gràcies a l’ús de tecnologies digitals i de telecomunicacions que beneficien tant els seus habitants com els negocis. Hem de posar èmfasi en subratllar la transversalitat del concepte de ciutat intel·ligent, ja que comprèn totes les activitats ciutadanes, com no pot ser d’una altra manera. Ja no parlem només de sensoritzar determinades àrees per obtenir dades de context, sinó que estem parlant de digitalitzar sobre la base de dades convertides en informació i informació convertida en veritable coneixement. La perfecta sincronització de tots els sistemes verticals d’una ciutat (des dels més tradicionals com la provisió energètica, el cicle d’aigua o el cicle dels residus, fins a la mobilitat, la sanitat, la cultura i l’oci), a través de les tecnologies existents en l’actualitat sobre la base de la tecnologia 5G habilitadora, possibilitarà un salt qualitatiu en els serveis que rebran els ciutadans en els pròxims anys.

Les ciutats del segle XXI són intel·ligents i digitals, dos aspectes complementaris (estan automatitzades, incorporen processos d’intel·ligència i es transformen a través d’eines digitals). Incorporen tecnologies facilitadores d’última generació com el 5G, el wifi 6 o la fibra òptica i tecnologia puntera finalista, centrada a abordar els processos en matèria de Big Data, Intel·ligència Artificial, Blockchain, Computació Quàntica, Robòtica o Impressió 3D. A partir de la combinació d’aquests dos tipus de tecnologies se’n deriven els canvis.

Com s’aprecia, la tecnologia 5G és un element més d’aquesta progressió que esdevé de manera simultània en la xarxa d’infraestructures de telecomunicacions. Aquest tipus de tecnologia s’ha de convertir en un aliat de Barcelona i la seva àrea metropolitana en el seu procés de desenvolupament, posicionament i consolidació com a referent europeu. Actualment, el territori es troba davant un context farcit d’oportunitats per créixer en la direcció correcta. Primerament, des del punt de vista estratègic. Existeix la possibilitat d’oferir suport tecnològic per consolidar la idea mencionada prèviament d’àrea metropolitana àmplia. Això significa tenir una xarxa intel·ligent que permeti l’intercanvi de serveis i experiències entre la ciutadania. La 5G possibilitarà aquesta orquestració de serveis, evolucionant una zona que no perdrà la identitat dels seus municipis gràcies a una xarxa intel·ligent que possibilitarà la seva cohesió.

“Aquest tipus de tecnologia s’ha de convertir en un aliat de Barcelona i la seva àrea metropolitana en el seu procés de desenvolupament, posicionament i consolidació com a referent europeu.”

En aquest escenari es podran desenvolupar elements bàsics de les noves configuracions urbanes com una mobilitat intermodal, que respongui a les necessitats individualitzades de cada ciutadà i estigui optimitzada a través de tecnologies digitals, o el desenvolupament de sectors com el de l’entreteniment, l’oci, l’ensenyament i, per descomptat, el suport sociosanitari.

Barcelona també és un eix industrial. La ciutat, entesa sempre com una gran àrea metropolitana, està envoltada d’indústria com poden ser Sabadell i Terrassa, entre d’altres. Hi ha un gran nombre de polígons industrials i la seva activitat es transforma en riquesa amb un impacte directe en el territori. La tecnologia 5G permetrà desenvolupar amb major eficiència serveis comuns a tots els polígons com la logística bàsica i es podria arribar a dibuixar un cinturó industrial coordinat, format tant per indústria nova i digitalitzada com per serveis nous i innovadors. Aquesta gran àrea metropolitana es podria convertir en un referent d’aquesta indústria interconnectada.

La sanitat és un dels àmbits que canviarà amb la implantació generalitzada de la tecnologia 5G, que permet tenir xarxes d’hospitals intel·ligents. Això possibilitarà que els centres comparteixin especialistes sense la necessitat del desplaçament físic o la millora de l’assistència hospitalària (en remot). La tecnologia ofereix als hospitals la possibilitat d’impulsar les col·laboracions compartint recursos en temps real, monitorar pacients remotament, o controlar dispositius d’alta complexitat de forma col·laborativa. Aquest nou sistema basat en la cooperació de professionals dibuixarà un escenari completament nou i farà que el nivell de la sanitat augmenti gràcies a l’intercanvi fluid i constant de coneixement.

La tecnologia també possibilitarà una gestió més eficient del sistema d’emergències, que té incidència més enllà de la sanitat. En contextos d’excepcionalitat derivats, per exemple, d’inclemències meteorològiques, la coordinació de totes les unitats que intervenen en un dispositiu d’emergències de grans dimensions estaria optimitzada.

Com hem esmentat abans, des del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental, Barcelona i la seva àrea metropolitana juguen amb un avantatge i és que compten amb la Serra de Collserola, un ecosistema ideal per testejar i desenvolupar nova activitat ‘rural’. El 5G permetrà millorar la seguretat de tot el perímetre del territori, tenint Collserola com a referència, i naturalitzar la zona i explorar noves oportunitats pel que fa a nous tipus d’urbanisme i habitatges.

La tecnologia 5G també tindrà incidència en la reducció del consum energètic. L’estudi ‘El valor del 5G per a les ciutats i les comunitats’ elaborat per O2, proveïdor de serveis de telecomunicacions i principal marca comercial de Telefònica al Regne Unit, assenyala que aquest tipus de tecnologia permetrà a les cases estalviar unes 450 lliures anuals en factures d’energia i els ajuntaments podran recuperar 2.800 milions de lliures a l’any gràcies a la introducció d’il·luminació intel·ligent i recollida d’escombraries. Londres, número 1 del rànquing ‘IESE Cities in Motion Index’, és un exemple a l’hora d’explorar futures aplicacions del 5G.

El concepte de ciutat intel·ligent i digital, per tant, inclou la idea de la cohesió dels sistemes gràcies a les comunicacions intel·ligents. La 5G ens ofereix la possibilitat d’ampliar les possibilitats de la hiperconnexió (la versió ampliada de la “Internet of Everything”), facilitant les connexions en ubiqüitat. Un primer exemple d’aquest nou escenari l’hem viscut amb la pandèmia. Amb el confinament domiciliari van sorgir noves necessitats que van posar a prova les xarxes de telecomunicacions a tot l’Estat, que va resistir a períodes continuats d’alta demanda. L’activitat presencial ha quedat arraconada per la virtual en la majoria dels àmbits de les nostres vides: feina, oci, formació… i això ha estat possible gràcies a veritables autopistes de la informació organitzades al voltant de la fibra òptica, el pilar de la construcció de les telecomunicacions actuals i de futur.

Tots els elements prèviament mencionats posen en relleu la importància de seguir treballant per al desenvolupament i aplicació de la tecnologia 5G. Si Barcelona i, per tant, la seva àrea metropolitana, vol consolidar-se com una ciutat intel·ligent només té un camí: incorporar la tecnologia com a part fonamental de la seva activitat diària en tots els seus estaments i intentar estar sempre al capdavant de la innovació, l’emprenedoria i la generació de prosperitat per a la seva ciutadania. És una oportunitat que no podem deixar escapar.

Per Eduard Martín, CIO i director de 5G de Mobile World Capital Barcelona.

Les ciutats han esdevingut històricament punts de confluència i evolució que han sabut adaptar-se a realitats canviants, tant socials com tecnològiques. Actualment, el futur de totes les ciutats passa perquè estiguin connectades. Això forma part del procés inevitable d’evolució de la tecnologia, protagonista en l’evolució social, cultural i econòmica de la humanitat. Apostar per l’evolució tecnològica, com ho és la tecnologia 5G, i en aquest cas per les xarxes intel·ligents, ha de ser obligat si no es volen veure sotmeses a un endarreriment generalitzat, i en aquest segle XXI ha de permetre a més que la implantació es faci d’una manera sostenible i sempre en benefici de la ciutadania. Aquesta tecnologia incorpora les eines que permetran millorar la qualitat de vida de les persones a través de l’eficiència en la gestió gràcies a les seves pròpies característiques, que permeten treure partit de la gran quantitat de dades de les quals disposem —arran de tots els anys de desenvolupament de les smart cities i dels sistemes d’informació en general— i de la implantació de sistemes computacionals complexos, com són els sistemes d’Intel·ligència Artificial, el Machine Learning, el Blockchain, la Robòtica o la Computació Quàntica.

Barcelona ha estat des de sempre una ciutat puntera en la utilització de la tecnologia del moment per tal d’avançar econòmica i socialment. La ciutat, que ja compta amb desplegaments comercials de tecnologia 5G i disposa d’unes sòlides infraestructures de telecomunicacions, segueix escalant posicions en el ‘IESE Cities in Motion Index’, un rànquing que ordena ciutats de tot el món sota l’etiqueta de ciutats intel·ligents. Per fer aquesta anàlisi es té en compte un compendi de variables considerades clau per al progrés com és el capital humà, la cohesió social, l’economia, el medi ambient, la governança, l’urbanisme, la projecció internacional, la tecnologia, la mobilitat i el transport. En aquest índex global, Barcelona se situa en el número 26, dues posicions per sobre de l’edició del 2019.

El cas de Barcelona s’ha d’analitzar des d’una perspectiva més àmplia que no es redueixi als límits propis de la ciutat. Barcelona s’ha d’entendre com una gran àrea metropolitana que difumina fronteres i abasta territoris contigus. El Parc de Collserola actua com a epicentre i pulmó d’una zona que té capacitat per redefinir i impulsar la seva activitat. Un autèntic “Central Park” que permet observar tota l’àrea metropolitana com a una veritable potència urbana. Aquesta característica permet afrontar el futur del conjunt metropolità com una àrea sostenible, on l’impuls d’aspectes com la mobilitat coordinada, la sanitat i la renaturalització urbana seran claus en un futur proper, i on la implantació de tecnologies d’avantguarda pot impulsar un creixement econòmic al voltant de les mateixes. En aquest sentit, la tecnologia 5G pot ajudar, i molt, a optimitzar els serveis urbans i oferir noves eines digitals que potenciïn el desenvolupament. El desplegament d’aquesta tecnologia ha de ser uniforme i coordinat perquè no derivi en desigualtats territorials.

Les ciutats intel·ligents sorgeixen com una necessitat per a solucionar les urgències dels nostres temps. Al principi, automatitzant els processos més rutinaris, després digitalitzant i oferint noves fórmules al conjunt de la ciutadania en el seu dia a dia, de forma transversal. La Comissió Europea defineix el concepte de ciutat intel·ligent com el lloc on les xarxes i els serveis tradicionals són més eficients gràcies a l’ús de tecnologies digitals i de telecomunicacions que beneficien tant els seus habitants com els negocis. Hem de posar èmfasi en subratllar la transversalitat del concepte de ciutat intel·ligent, ja que comprèn totes les activitats ciutadanes, com no pot ser d’una altra manera. Ja no parlem només de sensoritzar determinades àrees per obtenir dades de context, sinó que estem parlant de digitalitzar sobre la base de dades convertides en informació i informació convertida en veritable coneixement. La perfecta sincronització de tots els sistemes verticals d’una ciutat (des dels més tradicionals com la provisió energètica, el cicle d’aigua o el cicle dels residus, fins a la mobilitat, la sanitat, la cultura i l’oci), a través de les tecnologies existents en l’actualitat sobre la base de la tecnologia 5G habilitadora, possibilitarà un salt qualitatiu en els serveis que rebran els ciutadans en els pròxims anys.

Les ciutats del segle XXI són intel·ligents i digitals, dos aspectes complementaris (estan automatitzades, incorporen processos d’intel·ligència i es transformen a través d’eines digitals). Incorporen tecnologies facilitadores d’última generació com el 5G, el wifi 6 o la fibra òptica i tecnologia puntera finalista, centrada a abordar els processos en matèria de Big Data, Intel·ligència Artificial, Blockchain, Computació Quàntica, Robòtica o Impressió 3D. A partir de la combinació d’aquests dos tipus de tecnologies se’n deriven els canvis.

Com s’aprecia, la tecnologia 5G és un element més d’aquesta progressió que esdevé de manera simultània en la xarxa d’infraestructures de telecomunicacions. Aquest tipus de tecnologia s’ha de convertir en un aliat de Barcelona i la seva àrea metropolitana en el seu procés de desenvolupament, posicionament i consolidació com a referent europeu. Actualment, el territori es troba davant un context farcit d’oportunitats per créixer en la direcció correcta. Primerament, des del punt de vista estratègic. Existeix la possibilitat d’oferir suport tecnològic per consolidar la idea mencionada prèviament d’àrea metropolitana àmplia. Això significa tenir una xarxa intel·ligent que permeti l’intercanvi de serveis i experiències entre la ciutadania. La 5G possibilitarà aquesta orquestració de serveis, evolucionant una zona que no perdrà la identitat dels seus municipis gràcies a una xarxa intel·ligent que possibilitarà la seva cohesió.

“Aquest tipus de tecnologia s’ha de convertir en un aliat de Barcelona i la seva àrea metropolitana en el seu procés de desenvolupament, posicionament i consolidació com a referent europeu.”

 

 

 

En aquest escenari es podran desenvolupar elements bàsics de les noves configuracions urbanes com una mobilitat intermodal, que respongui a les necessitats individualitzades de cada ciutadà i estigui optimitzada a través de tecnologies digitals, o el desenvolupament de sectors com el de l’entreteniment, l’oci, l’ensenyament i, per descomptat, el suport sociosanitari.

Barcelona també és un eix industrial. La ciutat, entesa sempre com una gran àrea metropolitana, està envoltada d’indústria com poden ser Sabadell i Terrassa, entre d’altres. Hi ha un gran nombre de polígons industrials i la seva activitat es transforma en riquesa amb un impacte directe en el territori. La tecnologia 5G permetrà desenvolupar amb major eficiència serveis comuns a tots els polígons com la logística bàsica i es podria arribar a dibuixar un cinturó industrial coordinat, format tant per indústria nova i digitalitzada com per serveis nous i innovadors. Aquesta gran àrea metropolitana es podria convertir en un referent d’aquesta indústria interconnectada.

La sanitat és un dels àmbits que canviarà amb la implantació generalitzada de la tecnologia 5G, que permet tenir xarxes d’hospitals intel·ligents. Això possibilitarà que els centres comparteixin especialistes sense la necessitat del desplaçament físic o la millora de l’assistència hospitalària (en remot). La tecnologia ofereix als hospitals la possibilitat d’impulsar les col·laboracions compartint recursos en temps real, monitorar pacients remotament, o controlar dispositius d’alta complexitat de forma col·laborativa. Aquest nou sistema basat en la cooperació de professionals dibuixarà un escenari completament nou i farà que el nivell de la sanitat augmenti gràcies a l’intercanvi fluid i constant de coneixement.

La tecnologia també possibilitarà una gestió més eficient del sistema d’emergències, que té incidència més enllà de la sanitat. En contextos d’excepcionalitat derivats, per exemple, d’inclemències meteorològiques, la coordinació de totes les unitats que intervenen en un dispositiu d’emergències de grans dimensions estaria optimitzada.

Com hem esmentat abans, des del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental, Barcelona i la seva àrea metropolitana juguen amb un avantatge i és que compten amb la Serra de Collserola, un ecosistema ideal per testejar i desenvolupar nova activitat ‘rural’. El 5G permetrà millorar la seguretat de tot el perímetre del territori, tenint Collserola com a referència, i naturalitzar la zona i explorar noves oportunitats pel que fa a nous tipus d’urbanisme i habitatges.

La tecnologia 5G també tindrà incidència en la reducció del consum energètic. L’estudi ‘El valor del 5G per a les ciutats i les comunitats’ elaborat per O2, proveïdor de serveis de telecomunicacions i principal marca comercial de Telefònica al Regne Unit, assenyala que aquest tipus de tecnologia permetrà a les cases estalviar unes 450 lliures anuals en factures d’energia i els ajuntaments podran recuperar 2.800 milions de lliures a l’any gràcies a la introducció d’il·luminació intel·ligent i recollida d’escombraries. Londres, número 1 del rànquing ‘IESE Cities in Motion Index’, és un exemple a l’hora d’explorar futures aplicacions del 5G.

El concepte de ciutat intel·ligent i digital, per tant, inclou la idea de la cohesió dels sistemes gràcies a les comunicacions intel·ligents. La 5G ens ofereix la possibilitat d’ampliar les possibilitats de la hiperconnexió (la versió ampliada de la “Internet of Everything”), facilitant les connexions en ubiqüitat. Un primer exemple d’aquest nou escenari l’hem viscut amb la pandèmia. Amb el confinament domiciliari van sorgir noves necessitats que van posar a prova les xarxes de telecomunicacions a tot l’Estat, que va resistir a períodes continuats d’alta demanda. L’activitat presencial ha quedat arraconada per la virtual en la majoria dels àmbits de les nostres vides: feina, oci, formació… i això ha estat possible gràcies a veritables autopistes de la informació organitzades al voltant de la fibra òptica, el pilar de la construcció de les telecomunicacions actuals i de futur.

Tots els elements prèviament mencionats posen en relleu la importància de seguir treballant per al desenvolupament i aplicació de la tecnologia 5G. Si Barcelona i, per tant, la seva àrea metropolitana, vol consolidar-se com una ciutat intel·ligent només té un camí: incorporar la tecnologia com a part fonamental de la seva activitat diària en tots els seus estaments i intentar estar sempre al capdavant de la innovació, l’emprenedoria i la generació de prosperitat per a la seva ciutadania. És una oportunitat que no podem deixar escapar.

share: