LA CATALUNYA MEDIA CITY, ESTRATÈGIC PER LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Presentem l’actualitat del Clúster Audiovisual de Catalunya mitjançant una entrevista al seu president, Miquel Rutllant, que projecta atraure inversions i empreses vinculades a la indústria audiovisual, del videojoc i del món digital.

per Josep Grau

La Comissió de Territori Catalunya va donar, fa un mes, el darrer vistiplau al Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies, que permetrà transformar la darrera gran zona estratègica del litoral metropolità, millorant i reordenant el front marítim impulsat les darreres dècades en un nou gran espai amb usos diversos i dominat per l’espai públic.

Amb l’aprovació del PDU, que amb una mirada metropolitana, és un emplaçament estratègic per la seva ubicació, a més de ser una recuperació del patrimoni industrial, i del front marítim de la metròpoli.

Els departaments de Territori i Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsen conjuntament el projecte, a les Tres Xemeneies, del Hub digital, de l’audiovisual i el videojoc, la Catalunya Media City (CMC), que mitjançant la participació publico privada, comptarà amb platós d’última generació; espais per a creació de continguts interactius, d’intel·ligència artificial i robòtica; estudis de sonorització i enregistrament; Data Center, i la necessària connectivitat d’alta capacitat per poder fer produccions i edicions en remot.

El Departament de Cultura és qui dirigeix el projecte, amb la participació dels ajuntaments de Sant Adrià i Badalona i del Consorci del Besòs, que integrarà innovació tecnològica, recerca i la producció, conjuntament amb l’ecosistema català i de la formació avançada.

La Direcció General d’Innovació i de Cultura Digital ha nomenat el director per tal de  desenvolupar el programa i els projectes que permetin relacionar l’art, la cultura digital i la tecnologia, així com, enfortir el sector del videojoc, l’organització d’esdeveniments d’iniciativa privada, l’establiment d’iniciatives de foment i la difusió entre la ciutadania de la cultura digital, la formació, l’oferta i el desenvolupament econòmic.

La Catalunya Media City és un projecte estratègic i prioritari del Govern de Catalunya, i poder esdevenir un parc de referència al sud d’Europa. La CMC atraurà inversions i empreses vinculades a la indústria audiovisuals, del videojoc i del digital, com proveïdors, productores, desenvolupadors, i centres de formació i d’innovació.

És clau que el Programa defineixi un model de governança, com la participació privada, i els recursos econòmics, així com els mecanismes de relació amb la indústria.

Miquel Rutllant, President del Clúster Audiovisual de Catalunya.

Què és i quins són els propòsits del Clúster?

El Clúster Audiovisual de Catalunya integra les principals empreses i Institucions de tots els segments de la cadena de valor del sector audiovisual, i actua com a columna vertebral pel desenvolupament estratègic i econòmic de la indústria catalana.

Quan es va crear fa deu anys, el Clúster estava molt orientat a l’audiovisual tradicional, dirigit principalment als mitjans de comunicació, cinema, TV i ràdio, i publicitat. La nostra indústria ha canviat molt en deu anys, ara està obert a la realitat virtual, videojocs, plataformes i xarxes socials, aplicada a la música, com a l’educació o com a la salut.

 

El Clúster ha incorporat més empreses de la globalitat de la cadena de valor del sector, més horitzontal i més global.

A Catalunya hi ha unes 1.100 empreses del sector audiovisual a Catalunya amb una facturació total d’uns 6.700 milions d’euros i ocupen a unes 26.650 professionals. En el Clúster som unes 170 empreses del sector.

Avui, el sector és molt més transversal en tots els àmbits i negocis de la producció, la postproducció, platós i parcs audiovisuals i tecnològics, distribució i exhibició, serveis a la producció, televisió i ràdio i podcast, les experiències immersives (VR, AR, XR i hologrames), videojoc, esdeveniments, tecnologia, i formació, i tot interconnectats.  A Catalunya tenim les millors escoles i molt bon talent, que s’estava anant a l’estranger, sobretot a les empreses d’essència tecnològica, com ara els videojocs.

El sector a Barcelona està vivint un procés molt interessant, empreses de fora venen aquí, capten talent d’aquí i s’estableixen, i es desenvolupen aquí, moltes en el 22@ i Poble Nou.

El model de negoci de Netflix i la tecnologia aplicada ha transformat tota la indústria. Hi ha un fet destacable en el sector, les tecnologies digitals, que venen de l’entorn del videojoc, ha revolucionat la producció de continguts, ja tractem amb robots no amb cromes.

 

Per tot això, el Projecte de Catalunya Media City ha de ser projecte diferent?

Doncs sí, des del Clúster estem donant sempre visió molt més amplia, el sector audiovisual no té a veure únicament amb la Cultura, és més tecnològica, i no són excloents.

El Catalunya Media City ha de tenir un model molt diferent dels models de fa vint anys com el Centre Imagina o com MediaPark, cal que sigui una infraestructura més transversal, grans platós sí, però també recerca, creació, formació i ecosistemes empresarials, instal·lacions industrials, amb Data Center, per a la computació dels continguts.

En la CMC s’ha de pensar en tecnologies que permeten optimitzar els costos de producció, necessitem platós i grans, la gran diferència ha de ser la dotació tecnològica per poder produir d’una forma més eficientment.

Inicialment, el projecte, estava liderat pel Departament d’Empresa, ara qui lidera és el Departament de Cultura, les visions són molt similars, això és molt important.

 

L’horitzó del projecte és el 2030. Estem parlant d’una inversió d’uns quatre-cents milions d’euros i cal fer una rellevant transformació urbanística.

Sí, els passos s’estan fent, l’Estat aporta 63 milions d’euros, la Generalitat ha entrat al Consorci, l’AMB, els Ajuntaments, prevista l’aportació de fons europeus, i molt destacada, la participació públic-provada. L’Oficina del Programa que lidera el Departament de Cultura ha de definir el model i com ha de ser la participació privada.

Ara bé, la indústria no es pot esperar al 2030, això porta que la fase zero de la CMC sigui Terrassa, el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). Terrassa és molt rellevant en aquesta estratègia, el Govern i l’ajuntament vallesà ho tenen clar. El PAC de Terrassa, ampliarà les seves instal·lacions en uns terrenys de 6.000 m2, amb la previsió de construir platós d’entre 1.500 i 2.500 metres quadrats. El pressupost d’aquesta ampliació del PAC està en el marc de les inversions del Catalunya Mitjana City.

Hi ha altres iniciatives en marxa a Sitges o en el Parc del Sincrotró a Cerdanyola. Hem de tenir infraestructures distribuïdes, compartides i ben connectades.

El Clúster de l’Audiovisual va estar en la gènesi com agent referent de la Indústria, i segur que hi participarem. El nostre rol com a Clúster és implicar, motivar i empenya a tots els jugadors possibles. Cal veure també, com s’implica la CCMA, els que si hi juguen són la UPC i la UPF, que s’estan mirant amb interès el Projecte.

 

Miquel Rutllant, vostè és el director general del Grup Lavínia, un grup d’empreses d’audiovisuals, de tecnologia i serveis per a tota mena de plataformes, un dels referents al país.

Efectivament, Lavínia té la seu central al Poble Nou de Barcelona, i tenim centres a Madrid, Sevilla, Brussel·les, París, Berlín, Washington i a la Xina. El CMC és un projecte també per a nosaltres, i és molt probable que Lavínia s’hi instal·li.

per Josep Grau

La Comissió de Territori Catalunya va donar, fa un mes, el darrer vistiplau al Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies, que permetrà transformar la darrera gran zona estratègica del litoral metropolità, millorant i reordenant el front marítim impulsat les darreres dècades en un nou gran espai amb usos diversos i dominat per l’espai públic.

Amb l’aprovació del PDU, que amb una mirada metropolitana, és un emplaçament estratègic per la seva ubicació, a més de ser una recuperació del patrimoni industrial, i del front marítim de la metròpoli.

Els departaments de Territori i Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsen conjuntament el projecte, a les Tres Xemeneies, del Hub digital, de l’audiovisual i el videojoc, la Catalunya Media City (CMC), que mitjançant la participació publico privada, comptarà amb platós d’última generació; espais per a creació de continguts interactius, d’intel·ligència artificial i robòtica; estudis de sonorització i enregistrament; Data Center, i la necessària connectivitat d’alta capacitat per poder fer produccions i edicions en remot.

El Departament de Cultura és qui dirigeix el projecte, amb la participació dels ajuntaments de Sant Adrià i Badalona i del Consorci del Besòs, que integrarà innovació tecnològica, recerca i la producció, conjuntament amb l’ecosistema català i de la formació avançada.

La Direcció General d’Innovació i de Cultura Digital ha nomenat el director per tal de  desenvolupar el programa i els projectes que permetin relacionar l’art, la cultura digital i la tecnologia, així com, enfortir el sector del videojoc, l’organització d’esdeveniments d’iniciativa privada, l’establiment d’iniciatives de foment i la difusió entre la ciutadania de la cultura digital, la formació, l’oferta i el desenvolupament econòmic.

La Catalunya Media City és un projecte estratègic i prioritari del Govern de Catalunya, i poder esdevenir un parc de referència al sud d’Europa. La CMC atraurà inversions i empreses vinculades a la indústria audiovisuals, del videojoc i del digital, com proveïdors, productores, desenvolupadors, i centres de formació i d’innovació.

És clau que el Programa defineixi un model de governança, com la participació privada, i els recursos econòmics, així com els mecanismes de relació amb la indústria.

Miquel Rutllant, President del Clúster Audiovisual de Catalunya.

Què és i quins són els propòsits del Clúster?

El Clúster Audiovisual de Catalunya integra les principals empreses i Institucions de tots els segments de la cadena de valor del sector audiovisual, i actua com a columna vertebral pel desenvolupament estratègic i econòmic de la indústria catalana.

Quan es va crear fa deu anys, el Clúster estava molt orientat a l’audiovisual tradicional, dirigit principalment als mitjans de comunicació, cinema, TV i ràdio, i publicitat. La nostra indústria ha canviat molt en deu anys, ara està obert a la realitat virtual, videojocs, plataformes i xarxes socials, aplicada a la música, com a l’educació o com a la salut.

 

El Clúster ha incorporat més empreses de la globalitat de la cadena de valor del sector, més horitzontal i més global.

A Catalunya hi ha unes 1.100 empreses del sector audiovisual a Catalunya amb una facturació total d’uns 6.700 milions d’euros i ocupen a unes 26.650 professionals. En el Clúster som unes 170 empreses del sector.

Avui, el sector és molt més transversal en tots els àmbits i negocis de la producció, la postproducció, platós i parcs audiovisuals i tecnològics, distribució i exhibició, serveis a la producció, televisió i ràdio i podcast, les experiències immersives (VR, AR, XR i hologrames), videojoc, esdeveniments, tecnologia, i formació, i tot interconnectats.  A Catalunya tenim les millors escoles i molt bon talent, que s’estava anant a l’estranger, sobretot a les empreses d’essència tecnològica, com ara els videojocs.

El sector a Barcelona està vivint un procés molt interessant, empreses de fora venen aquí, capten talent d’aquí i s’estableixen, i es desenvolupen aquí, moltes en el 22@ i Poble Nou.

El model de negoci de Netflix i la tecnologia aplicada ha transformat tota la indústria. Hi ha un fet destacable en el sector, les tecnologies digitals, que venen de l’entorn del videojoc, ha revolucionat la producció de continguts, ja tractem amb robots no amb cromes.

 

Per tot això, el Projecte de Catalunya Media City ha de ser projecte diferent?

Doncs sí, des del Clúster estem donant sempre visió molt més amplia, el sector audiovisual no té a veure únicament amb la Cultura, és més tecnològica, i no són excloents.

El Catalunya Media City ha de tenir un model molt diferent dels models de fa vint anys com el Centre Imagina o com MediaPark, cal que sigui una infraestructura més transversal, grans platós sí, però també recerca, creació, formació i ecosistemes empresarials, instal·lacions industrials, amb Data Center, per a la computació dels continguts.

En la CMC s’ha de pensar en tecnologies que permeten optimitzar els costos de producció, necessitem platós i grans, la gran diferència ha de ser la dotació tecnològica per poder produir d’una forma més eficientment.

Inicialment, el projecte, estava liderat pel Departament d’Empresa, ara qui lidera és el Departament de Cultura, les visions són molt similars, això és molt important.

 

L’horitzó del projecte és el 2030. Estem parlant d’una inversió d’uns quatre-cents milions d’euros i cal fer una rellevant transformació urbanística.

Sí, els passos s’estan fent, l’Estat aporta 63 milions d’euros, la Generalitat ha entrat al Consorci, l’AMB, els Ajuntaments, prevista l’aportació de fons europeus, i molt destacada, la participació públic-provada. L’Oficina del Programa que lidera el Departament de Cultura ha de definir el model i com ha de ser la participació privada.

Ara bé, la indústria no es pot esperar al 2030, això porta que la fase zero de la CMC sigui Terrassa, el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). Terrassa és molt rellevant en aquesta estratègia, el Govern i l’ajuntament vallesà ho tenen clar. El PAC de Terrassa, ampliarà les seves instal·lacions en uns terrenys de 6.000 m2, amb la previsió de construir platós d’entre 1.500 i 2.500 metres quadrats. El pressupost d’aquesta ampliació del PAC està en el marc de les inversions del Catalunya Mitjana City.

Hi ha altres iniciatives en marxa a Sitges o en el Parc del Sincrotró a Cerdanyola. Hem de tenir infraestructures distribuïdes, compartides i ben connectades.

El Clúster de l’Audiovisual va estar en la gènesi com agent referent de la Indústria, i segur que hi participarem. El nostre rol com a Clúster és implicar, motivar i empenya a tots els jugadors possibles. Cal veure també, com s’implica la CCMA, els que si hi juguen són la UPC i la UPF, que s’estan mirant amb interès el Projecte.

 

Miquel Rutllant, vostè és el director general del Grup Lavínia, un grup d’empreses d’audiovisuals, de tecnologia i serveis per a tota mena de plataformes, un dels referents al país.

Efectivament, Lavínia té la seu central al Poble Nou de Barcelona, i tenim centres a Madrid, Sevilla, Brussel·les, París, Berlín, Washington i a la Xina. El CMC és un projecte també per a nosaltres, i és molt probable que Lavínia s’hi instal·li.

projecte també per a nosaltres, i és molt probable que Lavínia s'hi instal·li.
share: