COM VEU VOSTÈ EL FUTUR DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ (ÀREA I REGIÓ) DE BARCELONA?

Iniciem un nou cicle en què diferents personalitats reflexionaran sobre el futur del fet metropolità a partir d’aquesta pregunta concreta.

Cada vegada es perfila més clarament la necessitat d’avançar en l’articulació de l’àrea metropolitana de Barcelona amb una visió que superi els seus actuals límits i posi en valor el pes, desenvolupament i lideratge de la ciutat policèntrica.

Rethink Barcelona, al llarg de més d’un any, ha treballat recollint opinions i plantejaments, fent propostes, que avancen en aquesta direcció: la ciutat real i en constat construcció és la metròpolis, la metròpolis és avui la regió metropolitana.

La publicació ha buscat constituir-se en un espai qualificat de debat al voltant del present i el futur metropolità. Hem recollit propostes de mesures que caldrà adoptar per millorar l’actual situació, per articular alternatives en un món global altament competitiu.

En aquesta línia hem sol·licitat els periodistes Rafael Pradas i Pep Martí que preguntin en una sèrie de personalitats sobre el futur de fet metropolità. Persones que coneixen molt bé la realitat metropolitana i que en molts casos han intervingut, des de les institucions, en el disseny de polítiques relacionades amb la ciutat i el territori, i que en la seva majoria continuen vinculades, des de posicions diverses, al desenvolupament de la ciutat.

La seva llarga experiència professional abasta la planificació urbanística, l’arquitectura, l’ordenació territorial, la sociologia, l’activitat econòmica, el dret, l’habitatge, la política… Es tracta de persones amb un llarg recorregut com són Josep Acebillo, Oriol Bartomeus, Germà Bel, Maria Eugènia Cuenca, Pere Macías, Dani Mòdol, Andreu Morillas, Joaquim Nadal, Pere Navarro, Consol Prados, Miquel Roca, Isabela de Renteria, Constantí Serrallonga, Joan Torres, Carme Trilla, Joan Puigcercós, Joan Manuel Tresserras, Josep Huguet, Miquel Puig, Enric Llarch, Ester Capella, Xavier Cuadras Morató i Judit Vall, entre d’altres personalitats que anirem incorporen amb la màxima pluralitat de sensibilitats polítiques.

A totes elles s’ha formulat una mateixa pregunta clara i precisa: Com veu vostè el futur de l’àmbit metropolità (àrea i regió) de Barcelona?

Les respostes són diverses però sembla haver-hi consens en la necessitat d’una nova orientació a les institucions metropolitanes que contempli la realitat des de la perspectiva regional com a marc necessari per abordar els problemes i les oportunitats relacionats amb el teixit econòmic, les demandes socials, la mobilitat, l’habitatge, l’estructuració de l’espai urbà. Pel futur de Barcelona i les ciutats del conjunt metropolità i pel futur del nostre país.

Són respostes plenes de suggeriments que començarem a publicar a partir de la setmana entrant i que anirem completant al llarg de les properes setmanes.

Cada vegada es perfila més clarament la necessitat d’avançar en l’articulació de l’àrea metropolitana de Barcelona amb una visió que superi els seus actuals límits i posi en valor el pes, desenvolupament i lideratge de la ciutat policèntrica.

Rethink Barcelona, al llarg de més d’un any, ha treballat recollint opinions i plantejaments, fent propostes, que avancen en aquesta direcció: la ciutat real i en constat construcció és la metròpolis, la metròpolis és avui la regió metropolitana.

La publicació ha buscat constituir-se en un espai qualificat de debat al voltant del present i el futur metropolità. Hem recollit propostes de mesures que caldrà adoptar per millorar l’actual situació, per articular alternatives en un món global altament competitiu.

En aquesta línia hem sol·licitat els periodistes Rafael Pradas i Pep Martí que preguntin en una sèrie de personalitats sobre el futur de fet metropolità. Persones que coneixen molt bé la realitat metropolitana i que en molts casos han intervingut, des de les institucions, en el disseny de polítiques relacionades amb la ciutat i el territori, i que en la seva majoria continuen vinculades, des de posicions diverses, al desenvolupament de la ciutat.

La seva llarga experiència professional abasta la planificació urbanística, l’arquitectura, l’ordenació territorial, la sociologia, l’activitat econòmica, el dret, l’habitatge, la política… Es tracta de persones amb un llarg recorregut com són Josep Acebillo, Oriol Bartomeus, Germà Bel, Maria Eugènia Cuenca, Pere Macías, Dani Mòdol, Andreu Morillas, Joaquim Nadal, Pere Navarro, Consol Prados, Miquel Roca, Isabela de Renteria, Constantí Serrallonga, Joan Torres, Carme Trilla, Joan Puigcercós, Joan Manuel Tresserras, Josep Huguet, Miquel Puig, Enric Llarch, Ester Capella, Xavier Cuadras Morató i Judit Vall, entre d’altres personalitats que anirem incorporen amb la màxima pluralitat de sensibilitats polítiques.

A totes elles s’ha formulat una mateixa pregunta clara i precisa: Com veu vostè el futur de l’àmbit metropolità (àrea i regió) de Barcelona?

Les respostes són diverses però sembla haver-hi consens en la necessitat d’una nova orientació a les institucions metropolitanes que contempli la realitat des de la perspectiva regional com a marc necessari per abordar els problemes i les oportunitats relacionats amb el teixit econòmic, les demandes socials, la mobilitat, l’habitatge, l’estructuració de l’espai urbà. Pel futur de Barcelona i les ciutats del conjunt metropolità i pel futur del nostre país.

Són respostes plenes de suggeriments que començarem a publicar a partir de la setmana entrant i que anirem completant al llarg de les properes setmanes.

share: