BARRAQUES LITERÀRIES A LA BARCELONA METROPOLITANA: CANDEL, MARSÉ, JÒDAR I CARTISANO

LA GRAN BARCELONA: UNA SÍNTESI PANORÀMICA

LA GRAN BARCELONA: UNA SÍNTESI PANORÀMICA Per cloure el curs aquest mes de juliol, RethinkBCN proposa un resum de les aportacions de Rafael Pradas, Xavi Casinos, Carles Vivancos i Manel Manchon amb l’objectiu d’obtenir una síntesi panoràmica de les...