RAFAEL PRADAS: CENTRES I PERIFÈRIES METROPOLITANES

Des de les eleccions municipals de 1979, s’ha anat articulant tot un sistema metropolità de ciutats que ha actuat per controlar i combatre les seves pròpies perifèries urbanes i socials.